מהי התייחסותו של משפט התורה להרשעת הנאשם ברצח (רומן זדורוב) ברוב של 2 נגד 1 בבית המשפט העליון?

תאריך: 
27/12/15 ט"ו טבת התשע"ו
x

Audio Playlist