נזקים שנגרמו למושכר ע"י צד ג'. מי נושא בהם, השוכר או המשכיר?

תאריך: 
28/12/15 ט"ז טבת התשע"ו
x

Audio Playlist