נזקים שנגרמו למושכר ע"י צד ג'- האם יתחייב בהם השוכר מדין שומר שכר?

תאריך: 
30/12/15 י"ח טבת התשע"ו
x

Audio Playlist