'האח הגדול' – רמיסת רוחו של חוק 'כבוד האדם וחרותו' ברגל גסה

עקרון יסוד כבוד האדם וחירותו

השתתפות בתוכניות מעין אלו אינם עומדים בערך היסודי של היהדות לכבוד האדם וחירותו שאף השכילה מדינת ישראל לקבוע אותו בחוק והרי שהיינו צריכים לדחות שאלה זו בתקיפות. דא עקא, מאחר ואינם יודעים אותם אנשים מהו כבוד האדם מהי חירות האדם, אנו נדרשים להסביר זאת.

הקב"ה נתן לנו תורה ממנה אנו למדים את העקרונות של מהו כבוד ומהי חירות. מכח אותם עקרונות אנו זוכים ללמוד את כל דיני התורה השונים. עקרונות אלו הם עקרונות יסוד שקיבלו מה' כשם את ברייתנו עצמנו קיבלנו מה' והרי שאנו מחוייבים להם מעצם קיומנו.

בני אדם שבתוכם אחים יקרים טועים לחשוב שמאחר וניתן לאדם שכל הרי ששכלם הוא המנחה העיקרי לכל דבר ואין להם שום עקרונות יסוד ערכיים. וכאן טעותם הגדולה שבה יש סתירה מובנית בהשקפת עולמם שלהם.

ראו כיצד אותם המדברים גבוהה ומקדשים את הערך הדמוקרטי של חירות האדם מרשים לעצמם לשחק בהימור על חירות האדם. מרשים הם לגרום לכך שבשביל פרסים כספיים ותמריצי פרסום מפתים בני אדם לשלול מעצמם את הערך העליון של החירות וכל זאת לכאורה מרצונם.

אף על פי שנבראו אותם אנשים בצלם אלוקים הרי הם סגורים שם כמו חיות ובהמות הכלאות בכלוב שאמנם נראה ככלוב זהב בזה שדבריהם נראים ונשמעים לכל נשללת מהם צנעת הפרט.

חיי היהדות הם כבוד וחירות אמיתיים

בגמרא במסכת בבא קמא בה נאמר "האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי חייב על מנת פטור חייב".

זאת אומרת שהאומר בוא נשחק בהתגוששות מסוכנת אף אם הדבר נעשה בהסכמה הרי שאין לזה תוקף וחייב יהיה לשאת באחריות לנזקי חברו. הנחת היסוד של היהדות היא שאדם שקול והגיוני לא יוותר על שלימות גופו וגם אם ויתר אין לזה תוקף כי הוא לא נכלל בממוצע האנושי בעניין זה.

על אותו משקל היהדות תאמר שאין אדם שקול מוותר על כבודו חירותו וצנעת הפרט שלו ואף אם פיתו את אותו אדם לוותר על כך בתמריצים כספיים ופרסומיים הרי עלינו כחברה להגן על אותו אדם ועל ערכינו כחברה ולא לתת תוקף לדברים אלו.

נשווה את ה'אח הגדול' לפרשת 'גואל רצון'. ראו כיצד התקשורת ורשויות המשפט והמשטרה נסערו כנגד אותם נשים מסכנות שנהרו אחריו בצורה נלהבת ושפטו את אותו אדם בצדק בעונשים חמורים מאוד כי הוא ניצל את הכריזמה שלו לשלוט בבני אדם ולשלול מהם את חירותם. ברור שעל החברה היה להציל את אותם נשים חלשות שלא ידעו מה הן עושות.

חברה שאין לה ערכי יסוד סופה להתפורר

ברור לכל כי חברה נאורה ומתקדמת המבוססת על ערכים צריכה לפתוח בשיח ציבורי האם דבר כזה ראוי לבוא בשעריה. מה ראו אנשי התקשורת לתעב את אותו 'גואל רצון' וכאן שמדובר בכלוב של זהב נוצץ הם מכשירים את זה. מה ראו אותן רשויות להתיר פגיעה כ"כ קשה בצנעת הפרט. האם ירשו לאדם ללכת ערום ועריה ברחובות עיר על מנת להציג לכל את יופיו. הרי ברור לכל שחייבים להיות ערכי יסוד לקיום החברה.

כאן אנחנו צריכים להציג לכל את סולם הערכים של היהדות שמקדשת את צנעת הפרט ולהורות שאסור בשום פנים ואופן לאדם שחי על פי ערכי התורה להרשות לעצמו להיות במסגרת כזו שפוגעת בצורה מאוד קשה בערכי יסוד אנושיים של כבוד האדם וחירותו.

תאריך: 
24/01/16 י"ד שבט התשע"ו
x

Audio Playlist