מה שווה הלימוד שלי? לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה?

הרמב"ם ובעלי התוספות נחלקו בהסבר שיטות שונות שהובאו בתלמוד כיצד יש להתייחס ללימוד תורה שנעשה באופן שלא לשמה.

אגרת הרמב"ם לר' פנחס הדיין מתוך סדרת שיעורי הרב אליקים צדוק בתשובות הרמב"ם

תאריך: 
18/02/16 ט' אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist