דילוג לתוכן העיקרי

תוקפם של חוזים מורכבים בדיני המשפט העברי

הרב ד"ר רצון ערוסי בתוכנית המשך על ערכי המשפט העברי תפקידו והטמעתו במערכת המשפט המדינית בשנות האלפיים.
בתוכנית הפעם עסקה בדיני המשפט העברי בעניין חוזים מפורטים ותוקפו של מנהג המדינה בעניינים שהוזכרו ולא הוזכרו בחוזה.
מה יהיה תוקפו של חוזה מפורט מאוד כך שאין ביד האדם להכיל את הנאמר בו.