לאור ההתנגשויות בין גישת ההלכה לגישת המדינה, האם ליהדות יש גישה ממלכתית?

תאריך: 
31/03/16 כ"א אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist