האם רשאי יהודי המאמין בחזון נביאי ישראל לנקוט במדיניות שלום אקטיבית?

תאריך: 
10/04/16 ב' ניסן התשע"ו
x

Audio Playlist