דילוג לתוכן העיקרי

האם לשיטת הרמב"ם יש לברך ברכת 'שהחיינו' ביום העצמאות?