דילוג לתוכן העיקרי

מהם הכלים שרשאי ועד בית הכנסת לנקוט כנגד מי שנודר ואינו משלם?

דין הנודרים בבתי כנסת ולא משלמים

  • כל הנודר נדר ואינו משלם, יש לו חטא. וחז"ל אמרו, שבעוון נדרים (שלא משלמים אותם) אשתו של אדם מתה מן העולם הזה.
  • הנודר בבתי כנסת כדי לזכות במצווה, שליח ציבור בתפילה, לעלות לתורה וכיו"ב, ואינו משלם, ניתן לתבעו לדין תורה, ולחייבו לשלם.
    משום שהנדרים הללו אמורים לשמש כמקור לכיסוי הוצאות שוטפות של בית הכנסת, חשמל, ניקיון, ריהוט, שיפוצים, סידורים וספרי קודש ועוד.
    ומי שנודר ואינו משלם, גורם נזק כספי לציבור, וגם פוגע בקודמו שהציע סכום נמוך, והיה משלם, והפסידו את המצווה.
  • אסיפה כללית של מתפללי בית הכנסת רשאית לקבל החלטה ולפרסמה, שכל נודר שנודר ולא משלם עד סכום מסוים, או במספר מקרים מסוים, שיהיה ניתן למנוע ממנו השתתפות ב"קניית" מצוות, או באמירת מי שבירך או השכבות וכיו"ב.
  • אסור להנהלת בית הכנסת לפרסם את שמות הנודרים שאינם משלמים, אלא אם כן קיבלה רשות מבית הדין.