האם רשאי לפתוח חלון בקיר משותף בנסיבות שאינן גורמות שום נזק לשאר הדירים או לשכנים?

תאריך: 
29/09/16 כ"ו אלול התשע"ו
x

Audio Playlist