על בית המשפט העליון להכיר את מקומו

פורסם לראשונה בערוץ 7

רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית מברך על הצעת החוק להקטנת הרוב הדרוש למינוי שופטים. "חייבים לרענן את ההרכב הנוכחי".

רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית הרב ד"ר רצון ערוסי מברך על הצעת החוק שיזמה שרת המשפטים שקד, אשר נועדה למנות שופטים גם בניגוד לדעתם של שופטי בית המשפט העליון.

"זו הצעה נכונה מאוד", אומר הרב לערוץ 7, "תורת ישראל כבר לימדה אותנו שדי ברוב של אחד ורק בדיני נפשות דרוש רוב ניכר. דווקא כיום כשידוע שבוועדת המינויים יש נציגויות של גופים מסוימים הרי שרוב מיוחד כפי שנהוג היום יוצר תלות של כולם בכולם כך שלא תמיד אפשר לרענן את שורות השופטים כי מתערבים כאן כל מיני אינטרסים. הקטנת הרוב הנדרש תאפשר גיוון גדול יותר במינוי השופטים".

הרב ערוסי ממליץ להוסיף לחוק את הדרישה לנוכחות מלאה של כל בעלי זכות הבחירה, "תורת ישראל כשחידשה שאחרי רבים להטות זה בתנאי שכל הפורום ישתתף ואם לא - לא תהיה הכרעה, צריך רוב מתוך כולם ולא כמו שהיום בכנסת מתקבלים חוקים שונים על ידי רוב של הנוכחים בלבד".

לדבריו בית המשפט העליון נטל לעצמו בשנים האחרונות סמכויות לא לו, "במקור בית המשפט העליון צריך להיות בית המשפט לערעורים על ערכאות נמוכות ובית דין צדק לענייני מנהל וצדק. כיום בית המשפט העליון נטל לעצמו סמכויות להיות בית המשפט לענייני חקיקה והוא יכול לפסול חוקים של כנסת ישראל.

"איך ייתכן שסוגיות כל כך מהותיות יקבעו על ידי שופטים בעלי אג'נדה מסוימת ושהליך בחירתם לא מאפשר שום רענון? אין כאן שום ביטוי לרוב, זו לא דמוקרטיה ולא יהדות".

הרב ערוסי סבור שבהרכב הנוכחי של בית המשפט העליון אסור לו להתערב בנושאים ערכיים שקשורים ליהדות, "יש דברים שאינם קשורים להווה, לשעה ולמקום, הם קשורים לעם ישראל כמו שאלות של דת ומדינה שאינן נוגעות רק לעם היושב בציון אלא גם ליהדות התפוצות לדורי דורות ולא ייתכן שבית המשפט עליון שלא משקף את ערכי היהדות באופיו יקיים דיונים שקשורים לערכי היהדות.

''בית משפט כזה לא יכול להכריע בהחלטות ערכיות של מדינת ישראל. לכן כולי תקווה שהחוק החדש אם יתקבל ויהיה ראשית הדרך שתביא לשינוי".

תאריך: 
06/11/16 ה' חשון התשע"ז
x

Audio Playlist