האם רשאים לברך ברכת חתנים אף אם החתן או הכלה לא אכלו כזית פת?

תאריך: 
18/01/17 כ' טבת התשע"ז
x

Audio Playlist