מה נשתנה מנהג בני תימן שאינם מקיפים עצמם בציציות הטלית כמנהג שאר עדות ישראל?

תאריך: 
03/02/17 ז' שבט התשע"ז
x

Audio Playlist