האם רשאים חברי עמותת בית כנסת לקטוף פרות האילנות בחצר שהקצתה להם הרשות?

תאריך: 
27/02/17 א' אדר התשע"ז
x

Audio Playlist