האם רשאית אשה שאינה משתייכת לקהילות אשכנז, לברך "ברוך...שעשני כרצונו"?

תאריך: 
20/03/17 כ"ב אדר התשע"ז
x

Audio Playlist