כיצד יש להתייחס למנהג שאבות מניחים ידיהם על ראשי בניהם בעת שהכהנים נושאים כפיהם?

תאריך: 
25/05/17 כ"ט אייר התשע"ז
x

Audio Playlist