מהו מקור המנהג שאין הכהנים נושאים כפיהם בשחרית של ט' באב?

תאריך: 
02/08/17 י' אב התשע"ז
x

Audio Playlist