באלו נסיבות יותר להקליט אמירת סליחות ע"י אחר ולהפיץ קבצי ההקלטה לאחרים?

תאריך: 
13/09/17 כ"ב אלול התשע"ז
x

Audio Playlist