דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להשתתף בהפגנות "נגד שחיתות"?

האם מותר או מצווה להשתתף בהפגנות נגד השחיתות?

והתשובה, אסור באיסור מוחלט להשתתף בהפגנות הללו נגד השחיתות. מצווה גדולה מאוד להשתתף בהפגנות אמיתיות נגד השחיתות. כי דבר ברור שחברה מושחתת לא רק שאין לה זכות קיום, היא תתפורר מתוכה. לכן זה מצווה גדולה להפגין בהפגנות אמיתיות נגד השחיתות. מה בין ההפגנה הנוכחית ובין הפגנה אמיתית נגד השחיתות. ההפגנה הנוכחית היא בעצמה מושחתת. מדוע?