האם רשאים להשתתף בהפגנות "נגד שחיתות"?

האם מותר או מצווה להשתתף בהפגנות נגד השחיתות?

והתשובה, אסור באיסור מוחלט להשתתף בהפגנות הללו נגד השחיתות. מצווה גדולה מאוד להשתתף בהפגנות אמיתיות נגד השחיתות. כי דבר ברור שחברה מושחתת לא רק שאין לה זכות קיום, היא תתפורר מתוכה. לכן זה מצווה גדולה להפגין בהפגנות אמיתיות נגד השחיתות. מה בין ההפגנה הנוכחית ובין הפגנה אמיתית נגד השחיתות. ההפגנה הנוכחית היא בעצמה מושחתת. מדוע?

כי היא מקריבה על המזבח את העיקרון המאוד חשוב שאסור לשפוט אדם בבית דין שדה. אם תולים שלט ואומרים, "נתניהו לכלא מעשיהו". וברגע זה אני לא מדבר על נתניהו. אלא מן הרגע שהמפגינים נגד שחיתות כבר קובעים שאדם הוא פושע וצריך לשלוח אותו לבית סוהר, מבלי לקיים הליך חוקי, אמיתי של חקירה, דרישה, שפיטה, אלא הכל על בסיס המוני ודין שדה אין חברה יכולה להתקיים אם זה הסגנון שלה, אם זה השיטה שלה, שהתקשורת יחד עם בעלי עניין פוליטי יוצרים תהודה וקובעים מי אשם ןמי איננו אשם. זה הרס הדמוקרטיה, זה הרס ערכי הצדק,

אני מתפלא מאוד שלא מציפים בשיח הציבורי את העניין הזה שנושאים את שם השחיתות לשווא. כלומר, משתמשים במילה שחיתות בהפגנות נגד שחיתות שכאמור זה מצווה גדולה. משתמשים בו כקרדום לחפור בה ואז אין לך שחיתות גדולה יותר מזו.

מורי ורבותי, אנחנו צריכים לדעת מהי שחיתות. נכון מתכוונים כאן קודם כל על השוחד, יפה. באמת משפט התורה עשיר בדוגמאות למכביר נגד השוחד על כל הצורות השונות שלו. יתכבדו נא בבקשה כל המפגינים נגד השחיתות ויושיטו יד לקריאה, להקים וועדה של מלומדים אשר תדלה ממשפט התורה אוצר בלום של ווריאציות שונות של שוחד, ותקבע סטדנרטים בכל הרמות המונציפליות, הממלכתיות והציבוריות השונות. מה נקראת מתנה מה נקרא שוחד, כי הדברים הם גבוליים הרבה פעמים, ובגלל שהדברים הם גבוליים הגבול נפרץ.

בואו וראו, מעשים של כל יום, שישנן הדלפות. מה זה הדלפה? המדליף מקבל צ'ופר מזה שמקבל את ההדלפה, מאיש התקשורת. כיסוי תקשורתי אוהד וכיוצ"ב לעת מצוא. זה לא שוחד? כלומר, נעשה אקט בלתי כשר של הדלפה, בין אם זה עניין בטחוני, בין אם זה עניין חקירתי שאסור לפרסם אותו כי הוא עדיין טרם בשל. ואוזננו שומעות והללו אשר צופים במסך עיניהם רואות, פרשנים, כתבים מופיעים יום יום, כחוזי עתידות שאומרים בתיק הזה ככה, בתיק הזה ככה, בתיק הזה ככה. מאיפה יש להם את המידע הזה? מדליפים להם גורמים מסויימים. מהו המחיר שהם משלמים עבור הדבר הזה? בוודאי שיש מחיר.

יוצא איפו שכל העניין הזה של מה שנקרא חברה מודרנית עם תקשורת חופשית, היא עדיין עלמא דשיקרא למרות שאני בזה בוטה וקיצוני, אי אפשר לבוא לדבר עם רוממות האמת בגרונם על טוהר המידות כשהדבר הזה הוא שחיתות המידות.

לכן, כאמור מצווה גדולה להיאבק נגד השחיתות וצריך להיאבק נגד השחיתות לא רק בתביעה הפוליטית והחקיקתית אלא גם לתקן עולם מלכות שדי, מן היסוד, לחנך מגיל אפס איזה שהוא קוד שיגובש על ידי מלומדים מאוצר בלום של משפט התורה, ולחנך מגיל אפס מה נקרא טוהר מידות ומה נקרא שחיתות המידות. ועל בסיס זה גם לקבוע את מי להעמיד לדין ואת מי לא להעמיד לדין וכו'. שאז יש תובנות ברורות, קווים ברורים ולא סתם שכל אחד על פי הרגש שלו יקבע מהי שחיתות, אין לדברים סוף.

זוהי הדרך העולה בית אל. אבל, בסגנון הנוכחי, בשיטה הנוכחית שאנשים בעלי עניין פוליטי אם זה מתוך רצף נקמנות. אם זה בשביל לקדם אג'נדה פוליטית ומשתמשים בעניין של השחיטתת לסחוב אנשים תמימי דרך שבאמת כוונתם לשם שמים לתקן עולם מלכות שדי נגד השחיתות וסוחבים אותם ונותנים לזה הד תקשורתי, כשכאמור על המזבח הזה מקריבים ערכים חשובים מאוד מאוד. פשוט מקריבים את הערך החשוב ביותר ועושים בית דין שדה. אסור שיהיה בית דין שדה. זה ערך דמוקרטי, זה ערך של צדק יהדותי קיים מזה שנים רבות שמשפט צריך להתקיים לפי כללי משפט ולא בית דין שדה כפי שזה נעשה. לכן כאמור, אני נגד ההשתתפות בהפגנות כאלה, אני בעד מאבק אמיתי יסודי כנה נגד השחיתות בקווים שאותם תיארתי.

תאריך: 
17/12/17 כ"ט כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist