האם יתחייב שומר חינם באונסין עקב שימוש ברכבו של המפקיד ללא נטילת רשות, על מנת להעביר חולה לבית החולים?

תאריך: 
11/01/18 כ"ד טבת התשע"ח
x

Audio Playlist