האם רשאי לאכול 'כובאנה' שנאפתה משמרים חמץ שעבר עליהם הפסח?

תאריך: 
30/04/18 ט"ו אייר התשע"ח
x

Audio Playlist