"כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" - שיימינג או מלקות, מה עדיף?

x

Audio Playlist