מהי דעת ההלכה על העונש שהטיל בית המשפט העליון על דנקנר בגין עבירת 'הרצת' מניות בבורסה?

תאריך: 
30/08/18 י"ט אלול התשע"ח
x

Audio Playlist