האם ע"פ ההלכה רשאי מעביד לנכות משכרו של עובד שניצל השבתון לחופשה ולא להצבעה בבחירות?

תאריך: 
31/10/18 כ"ב חשון התשע"ט
x

Audio Playlist