דילוג לתוכן העיקרי

האם ע"פ ההלכה רשאי מעביד לנכות משכרו של עובד שניצל השבתון לחופשה ולא להצבעה בבחירות?