היש בפעולות הנעשות להוצאת "עין הרע" איסור משום כישוף או משום "דרכי האמורי"?

תאריך: 
12/02/19 ז' אדר א' התשע"ט
x

Audio Playlist