ירד לקרקע חברו שלא ברשות וקלקל אותה - האם יכול לומר לבעלים 'הרי שלך לפניך'?

תאריך: 
13/08/12 כ"ה אב התשע"ב
x

Audio Playlist