דילוג לתוכן העיקרי

מהי המשמעות, לשיטת הרמב"ם, של ההיגד האגדי "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"?