מהי המשמעות, לשיטת הרמב"ם, של ההיגד האגדי "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"?

מקורות: 
תאריך: 
28/03/19 כ"א אדר ב' התשע"ט
x

Audio Playlist