דילוג לתוכן העיקרי

כיצד ינהג המחמיר לאכול מצה כשרה עפ"י מסורת יהודי תימן כשהוא מוזמן למשפחתו שאינה מקפידה על אותה רמת כשרות?