כיצד ינהג המחמיר לאכול מצה כשרה עפ"י מסורת יהודי תימן כשהוא מוזמן למשפחתו שאינה מקפידה על אותה רמת כשרות?

תאריך: 
04/04/19 כ"ח אדר ב' התשע"ט
x

Audio Playlist