דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לנטוע אילן מורכב? האם רשאים לברך עליו 'ברכת האילנות'?