האם המגדר חצרו בעד פרץ מים מצינור העירייה נחשב כמציל ממונו בממון חברו?

תאריך: 
30/06/19 כ"ז סיון התשע"ט
x

Audio Playlist