מדוע הרמב"ם בהלכות שבת חזר וציין שהכותב שתי אותות שמייצגות שם חייב מדאורייתא?

הרי בהלכה קודמת להלכה זו, כבר ציין הרמב"ם שזהו שיעור החיוב מדאורייתא?

תגיות: 
תאריך: 
26/08/19 כ"ה אב התשע"ט
x

Audio Playlist