דילוג לתוכן העיקרי

היש על עדת בני תימן לחזור למנהגם הקדום ולהתעטף בטלית בכל התפילות?