עוצמת התשובה הנדרשת להסרת החסימה לתשובה

גמרא עבודה זרה יז א - לעלוקה שתי בנות הב הב (משלי ל, טו) מאי הב הב אמר מר עוקבא [קול] שתי בנות שצועקות מגיהנם ואומרות בעוה"ז הבא הבא ומאן נינהו מינות והרשות איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא קול גיהנם צועקת ואומרת הביאו לי שתי בנות שצועקות ואומרות בעולם הזה הבא הבא

תגיות: 
תאריך: 
09/09/19 ט' אלול התשע"ט
x

Audio Playlist