האם מצוות יבום חלה גם על אלמנות של הרוגי בית דין?

תאריך: 
26/09/19 כ"ו אלול התשע"ט
x

Audio Playlist