דילוג לתוכן העיקרי

מדוע לא אמצו יהודי תימן את המנהג לכרוע ולהשתחוות בעת קריאת תאור 'סדר העבודה' ביום הכפורים?