דילוג לתוכן העיקרי

האם התאמה טכנולוגית של כלים מסויימים יכשירו השימוש שלהם בשבת?