דילוג לתוכן העיקרי

מכת בכורות מלבד שלא ניתן להסבירה מדעית, היתה כדי שפרעה והעמים כולם יכירו במעמד ישראל כעם הנבחר 'בני בכורי ישראל'