לשיטת המתירים הטבילה לאשה שידה מגובסת כיצד יתמודדו עם הכלל: 'מיעוטו ומקפיד עליו הרי זה חוצץ'?

תאריך: 
19/02/20 כ"ד שבט התש"פ
x

Audio Playlist