למי שייך סכום שמס הכנסה מחזיר למי שתורם למוסדות מסוימים?

תאריך: 
06/05/20 י"ב אייר התש"פ
x

Audio Playlist