דילוג לתוכן העיקרי

היש לברך 'שהחיינו' על הבשורה שניתן לחזור ולהתפלל בבתי הכנסת עם החלשותה של מגפת הקורונה?

שאלה מתבקשת על ידי רבים, האם היום שנתבשרנו שאנו יכולים לשוב למקדשי מעט צריכים אנו לברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה?