דילוג לתוכן העיקרי

האם הבטחת נכס במתנה בעדים מהווה ערובה מספקת לבעלותו של המקבל על הנכס?