דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להשתיל אבר מן החי לכהן למרות האיסור להוסיף לו טומאה?

השתלת איברים לכהנים האם מותר או אסור?