דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי הכהן לתבוע דמי זרוע לחיים וקיבה מהשוחט בהמה?