דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי ישראל ליתן לאשתו שהיא בת לוי את המעשר שהפריש?