דילוג לתוכן העיקרי

האם בן נח שבא על אשתו שלא כדרכה חייב מיתה?

היש נסיבות שבן נח מתחייב דין מות בעבירה שיהודי לא יתחייב עליה במיתה ?