דילוג לתוכן העיקרי

האם חייבת אשה בקביעת מזוזה בברכה?

האם רשאית האשה לברך על מזוזה שקבעה בחדר אחר לאחר ששמעה ברכתו של בעלה על המזוזה הקודמת שקבע?