דילוג לתוכן העיקרי

האם יש לברך על השמועה הטובה שיונתן פולרד ורעייתו הגיעו לארץ ישראל?

מה ברכה יברך הרואה אותם?