דילוג לתוכן העיקרי

מורה הנבוכים - שיעור 060-עמ רטו דע כי ההקש-עמ רכ מעידים על אמיתת דברינו