דילוג לתוכן העיקרי

מורה הנבוכים - שיעור 068-עמ רמה כבר בארתי לכלל-עמ רמח יתרונות מעלות כל הנביאים